Евнух

Хеб реч Сарис означава евнух, а цастрато, који је коришћен за заштиту и одржавање аутомобила харема (4Тсар 9: .. 32, Естхер 2: 3, 14; . 4: 4) често Д. тражили средства утицаја на судовима Централне afričke Републике Овај објашњава проширење обима радник-СТИ (Естхер 1: 10; Дела 8: 27 - грчки еунухос) .... као и генерализација концепта до-Роу може значити и другим званичницима високог ранга (генерал 40: 2 - Синод трака - "дворска" 4Тсар 24: ... 12; Јеремија 29: 2 ., 38: 7) Б 4Тсар 25: 19 Е. поменут као један военацх ин Генесис 39: 1, 7 <9. 99> поменути брачни Е. (у Синода траци - .. "Брокер"), који је служио на двору фараона Ег Библија Енциклопедија Британика Ринекер Ф, Г Меиер, 1994.

<- 1 ....! ->