ПИРРОЛИЗИДИНЕ

(1-азабицикло [3. 3 0] октан), мол. м. 111, 18; импотентан. масну течност са мирисом амина; т. б. 148 0 Ц;

0, 9149;

1, 4700; сол. у води. Постоји преимућство. у сагласности са цис - артикулација прстенова.

Према њему. Ст. Паул-терциарни амин; лако формира соли и квартарне амонијумске базе, на пример. тетрацхлороаурате

Ц 7 Х 13 Н

Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.