Полиметакрилна киселина

,

цм. Полиакрилна киселина.


Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.