Мађионичар

О "начелника и чаробњаци" (Јеремија 39: 3) см.. Нергал-Шатзер.

Библијска енциклопедија Броцкхауса. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.