МАК ФАДЕНА Стивенс РЕАКЦИЈА

добијање карбоксилних алдехида до разлагања м-арилсулфонилгидразидов


арилсулфонилгидразидов распадање се одвија у етилен гликолу на 150-165 ° Ц током неколико. мин у присуству. 4-6 еквивалената К 2 ЦО 3 или На 2 ЦО 3 . Изолирати алдехиде екстракцијом помоћу пара или дестилације. Метода је применљива гл. арр. да би добили ароматичне. алдехиди који не садрже орто- и пар -позициони електронегатив. алтернате. Задовољавајући резултати су добијени и код синтезе хетероциклика. алдехиди нумбер пиридин, хинолин, изохинолин, пиримидин, имидазол, тиазол и бензотиофена (принос 13-70%). Постоји само ограничен број примера употребе п-иона за синтезу алифатских. и алициклични. алдехиди. П-иона тече кроз формирање интермедијера. производ РЦОН = НХ, ​​други. разградња која води ка алдехидима. Сиде процеса - п-тион Цанниззаро и образовање 1, 2-диацилхидразинес


П-тион опен Ј. Мц Фаденом и Т. Стивенс 1936. Лит .. : Мозеттиг Е., у књизи. : Органске реакције, транс. са енглеским. , сб. 8, М., 1956, стр. 288-332; Спрецхер М., Фелдкимел М., Вилцхцк М., "Ј. Орг Цхем.", 1961. в. 26, стр. 3664-66. Х. Е. Нифанатиев.


Хемијска Енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.