ЛИОПХОБНОСТ

Лиофиличност и лиофобичност.

Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.