Лидда

Лидда Лод.

Библијска енциклопедија Броцкхауса. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.