Луције

Луције, хришћанин из Кирине, пророк и учитељ у цркви Антиохије (Дела 13: 1) . Возм. Он је идентичан са Л помиње у Римљанима 16: 21

Библија Енциклопедија Британика. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.