Крејвен

Цравен, дроопи (1 Солуњанима 5: 14)

Библијски Енцицлопаедиа Британница. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.