Ниска

Ниска Подигните, подигните, понижите, понижите.

Библијска енциклопедија Броцкхауса. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.