Губитак РЕАКЦИЈА

(Лосс преуређење Лосс сплиттинг), претварање хидроксамску к-м или ацил деривате изоцијаната са оптерећењем . у присуству. агенаса за дехидратацију или без


Како је генерално агенс за дехидратацију користи Р 2 Д 5 , СОЦб 2 , (ЦХ 3 ЦО) 2 О, полифосфорне киселине итд. У случају ацилних деривата, п-иона се изводи у присуству. основе. Излази изоцијанати или производи њихових даљих трансформатора. (на пример, амини у случају хидролизе) 60-80%. Присуство електронских донација супституената у радикалу Р убрзава Л. стр. , присуство ових истих супституената у Р 'има супротан ефекат. У случају оптички активних једињења. стереоким. конфигурација је сачувана. Посебно лако Л. стр. О-сулфонилиране и О-фосфорилисане хидроксамске киселине се подвргавају. Л. р. по механизму је близу других анионотропних преуређења (Хоффманн, Бецкман, Цуртиус, Сцхмидт); поремећај Н-О везе прати синхроно мигрирање радикала Р. "Амидна модификација" Л. р. - Припрема амина (принос до 80%) грејањем хидроксамата ц-т, нпр. :


Л. стр. - препаративна метода за синтезу амина, уретана, диизоцијаната, уреа и др. Л. стр. функционално супституисани хидроксамску к-м су добијени у посебно осетљиве на тамо-полипептида (нпр., политриптофан) и представља Биоцхем. интерест хетероцицлиц.системи који садрже Н-хидроксоурацил прстен. Откриће је отворио В. Лоссен 1872. године. Лит. : Општа органска хемија, транс. са енглеским. , вол. 4. М., 1983. стр. 507-08; Бауер Л., Екнер О., Ангев Цхем., 1974, в. 13, бр. 6, стр. 376-82; Харгер, М. Ј. П. П., Ј. Цхем Соц, Перкин Транс., И, 1983, бр. ИИ, стр. 2699-2704. К. В.Ватсуро.

Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.