Лосцхмидт КОНСТАНТА

(Лосцхмидт број), број честица (атома, молекула, јона) у 1 цм 3 идеалног гаса под нормалним условима (1, 01. 10 5 ПА , 0 ° Ц). Означен Л и Л = А / В м = 2, 68675. 10 19 цм - 3 где А - Авогадров Број В т -> запремину од 1 мола неког идеалног гаса под нормалним условима, једнако 22,413 цм 3 (види Авогадровој закон ). Именован након И. Лосхмида. Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.