Шуме

све шуме, осим за шуме које се налазе на земљишту од затвореном простору и насељима (насеља), као и шумског земљишта које нису обухваћене шумском вегетацијом (шумског земљишта и не-шумског земљишта).

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010