Ученици

Ученике (1Крон 25: 8) , Наставник види. Имитате, имитате.

Библијска енциклопедија Броцкхауса. Ф. Ринецкер, Г. Маиер. 1994.