АКРИЛНА КИСЕЛИНА

(пропен к-та, етилен карбоксилна киселина) ЦХ 2 = ЦХЦООХ, мол. м. 72, 06; импотентан. течност са оштрим мирисом; м.п. 12-13, 5

Хемијска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. Ед. И. Л. Кнуниантс. 1988.